3 cách đơn giản để ‘sản sinh’ ra ý tưởng mới

Bởi Thanh Tuyền

Dù bạn đang là nhân viên, quản lý hay chủ doanh nghiệp, dù bạn đang làm những công việc hàng ngày hay đang cố giải quyết một vấn đề xã hội to lớn, ý tưởng mới luôn là thứ cần thiết. Một ý tưởng tốt đôi khi vừa là bệ phóng sự nghiệp vừa giúp…